Istinbat

Objektif

  • Masyarakat dapat memahami isu-isu semasa yang berkaitan dengan hukum syara'.
  • Perbezaan pendapat dalam perkara khilafiah dapat diselesaikan dengan cara yang berhemah.
  • Segala perkara yang melibatkan mesyuarat, persidangan dan seminar diuruskan secara sistematik dan teratur.